Các thông số hiệu quả lọc khí theo các tiêu chuẩn phổ biến trên thế giới

Các thông số hiệu quả lọc khí theo các tiêu chuẩn phổ biến trên thế giới


Thông số kỹ thuật hiệu quả của Mỹ

 

Chi tiết kỹ thuật được đề nghị ASHRAE 52.2P-1996


Thông số kỹ thuật

Phương pháp trọng lượng, %

Bạn Đang Xem: Các thông số hiệu quả lọc khí theo các tiêu chuẩn phổ biến trên thế giới

Đếm, % , hạt hiệu quả

0.30 ~ 1.0 um

1,0 ~ 3,0 um

3. 0 ~ 10 um

C-1

C-2

C-3

C-4

E

65 ≤ E

70 ≤ E

75 ≤ E

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

L-5

L-6

L-7

L-8

( 80 – 85 )

( 85 ~ 90 )

( > 90 )

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

20 ≤ E

35 ≤ E

50 ≤ E

70 ≤ E

M-9

M-10

M-11

M-12

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

E

50 ≤ E

65 ≤ E

80 ≤ E

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

H-13

H-14

H-15

H-16

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

E

75 ≤ E

85 ≤ E

95 ≤ E

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

UH-17

UH-18

UH-19

≥ 99.97

≥ 99.99

≥ 99.999

Phương pháp DOP , 0.3mm monodisperse DOP

UH-20

≥ 99.999

Tính của 0,1 ~ 0,2 um hạt

ULPA lọc, xem chuẩn IES

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

 

– Lớp học A ( Type A ): lượng không khí DOP kiểm tra, 0,3 um hạt lọc hiệu quả của ≥99,97% .


– Lớp học B ( Loại B ): đáp ứng một hiệu suất lớp, và thông qua 100% và 20% của các luồng không khí đánh tương đối thử nghiệm bị rò rỉ.

 

– Lớp học C ( Loại C ): 0,3 um DOP lọc hiệu quả thử nghiệm ≥ 99,99% , và sau nhiều phân tán DOP thử nghiệm quét.

 

– Lớp học D  ( Kiểu D ): 0,3 um DOP lọc hiệu quả thử nghiệm ≥ 99,999% , và sau nhiều phân tán DOP thử nghiệm quét.

 

– Lớp học E  ( loại E ): đáp ứng của quân đội Mỹ và năng lượng nguyên tử chuẩn MIL-F-51.086 , được sử dụng để lọc chất độc, hạt nhân và các chất ô nhiễm nguy hiểm khác trong bụi.

 

– Lớp học F  ( Type F ): công nghệ hạt để quét kiểm tra, các 0,1 ~ 0,2 um hạt lọc hiệu quả của > 99,999%.

 

Thông số kỹ thuật hiệu quả châu Âu


Phân loại hiện hành của châu Âu, CEN EN779 và CEN EN 1882


Thông số kỹ thuật

Phương pháp trọng lượng, %

Bạn Đang Xem: Các thông số hiệu quả lọc khí theo các tiêu chuẩn phổ biến trên thế giới

Đo màu hoặc ký hiệu,%

Các phương pháp thâm nhập kích thước hạt nhất, %

MPP

G1

G2

G3

G4

E

65 ≤ E

80 ≤ E

90 ≤ E

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

F5

F6

F7

F8

F9

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

40 ≤ E

60 ≤ E

80 ≤ E

90 ≤ E

95 ≤ E

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

H10

H11

H12

H13

H14

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

85 ≤ E

95 ≤ E

99,5 ≤ E

99,95 ≤ E

99,995 ≤ E

U15

U16

U17

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

99,9995 ≤ E

99,99995 ≤ E

99.999995 ≤ E

 

– Lưu ý ① : Khi thử nghiệm áp tối đa 450Pa khi, để 0,4 um tại một giá trị số trung bình tương đương với hiệu quả đo màu hiệu quả.

 

– Lưu ý ② : Bởi vì nó là kiểm tra bụi, hiệu quả đếm trung bình cao hơn so với phương pháp hiện nay về đo lường hiệu quả của các giá trị ban đầu.

 

Phân loại châu Âu cũ, Hiệp hội châu Âu, Eurovent


Thông số kỹ thuật

Phương pháp trọng lượng, %

Bạn Đang Xem: Các thông số hiệu quả lọc khí theo các tiêu chuẩn phổ biến trên thế giới

Đo màu, %

Bụi tại chỗ

Phương pháp kiểm tra lửa

EU1

EU2

EU3

EU4

E

65 ≤ E

80 ≤ E

90 ≤ E

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

EU5

EU6

EU7

EU8

EU9

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

40 ≤ E

60 ≤ E

80 ≤ E

90 ≤ E

95 ≤ E

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

EU10

EU11

EU12

EU13

EU14

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

95 ≤ E

Xem Thêm : Những lưu ý khi thi công sơn Epoxy cho sàn phòng sạch

Xem Thêm : Phòng đệm là gì? Tầm quan trọng của Buffer Room

 

Nguồn: http://phongsachtst.com
Danh mục: Tin tức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *