Giới thiệu mô hình thiết kế điều hòa không khí phòng sạch

Với từng chức năng, lĩnh vực phòng sạch khác nhau cần thiết kế hệ thống điều hòa phòng sạch khác nhau. Công ty xây dựng và cơ điện lạnh TST xin giới thiệu các mô hình thiết kế điều hòa không khí cho 4 lĩnh vực phòng sạch: Phòng sạch dược phẩm, phòng sạch thực phẩm, phòng sạch bệnh viện, phòng sạch điện tử

Xem Thêm : So sánh ISO 22000 và HACCP thực phẩm

 

Bạn Đang Xem: Giới thiệu mô hình thiết kế điều hòa không khí phòng sạch

1. Phòng sạch cho dược phẩm (mô hình thiết kế, các yêu cầu, tiêu chuẩn đặc thù thiết kế cho dược phẩm, Bag in Bag out, gel seal cho khu vực độc hại OEB4..vv)

Xem Thêm : Sản xuất Mỹ phẩm – Cơ sở sản xuất cần đạt những yêu cầu gì?

2. Phòng sạch cho điện tử (mô hình thiết kế, các yêu cầu, tiêu chuẩn đặc thù thiết kế cho điện tử ..AMC, SEMI, SEMATECH, )

3. Phòng sạch cho bệnh viện (RISK zone 1, 2, 3 &4, dòng unidirectional & none-unidirectional)……

Xem Thêm : So sánh ISO 22000 và HACCP thực phẩm

 

Bạn Đang Xem: Giới thiệu mô hình thiết kế điều hòa không khí phòng sạch

4. Phòng sạch cho thực phẩm, bảo tàng, …….

Xem Thêm : So sánh ISO 22000 và HACCP thực phẩm

 

Bạn Đang Xem: Giới thiệu mô hình thiết kế điều hòa không khí phòng sạch

Hình ảnh mô hình thiết kế điều hòa không khí phòng sạch

Xem Thêm : So sánh ISO 22000 và HACCP thực phẩm

 

Bạn Đang Xem: Giới thiệu mô hình thiết kế điều hòa không khí phòng sạch

Nguồn: http://phongsachtst.com
Danh mục: Kiến thức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *