ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNG

Tổng thầu xây dựng và cơ điện TST rất tự hào và vinh dự khi nhận được đánh giá hạng A của khách hàng Nhật. Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực và cố gắng để giữ vững niềm tin của khách hàng.

Dưới đây là bản đánh giá của nhà máy Nhật – Nhà máy Tokyo Byokane Việt Nam

.

Nhà máy CANON