1570/2000/QĐ-BYT-Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc

1570/2000/QĐ-BYT-Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc

Quyết định 1570/2000/QĐ-BYT của bộ y tế về thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc được ban hành ngày 22 tháng 5 năm 2000, với nội dung như sau:

Bạn Đang Xem: 1570/2000/QĐ-BYT-Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc

BỘ Y TẾ
—————–Số: 1570/2000/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2000

 

 

Mục Lục Bài Viết

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC “THỰC HÀNH TỐT PHÒNG KIỂM NGHIỆM THUỐC”

—————————

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

– Căn cứ Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân ban hành ngày 11/7/1989 và Điều lệ thuốc phòng bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Nghị định số 23/HĐBT ngày 24/01/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);

– Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hóa số 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24/12/1999 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

Xem Thêm : Không khí sạch là gì? Tiêu chuẩn thành phần không khí sạch

– Căn cứ Pháp lệnh đo lường số 16/1999/PL-UBTVQH10 ngày 06/10/1999 của ủy ban thường vụ Quốc hội;

– Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế;

– Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 08/12/1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá;

– Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam.

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc” ban hành kèm theo Quyết định này ở tất cả các đơn vị kiểm nghiệm thuốc.

Xem Thêm : Các nghị định, cơ sở pháp lý về ngành sản xuất mỹ phẩm

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Ông Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và theo dõi việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc”.

Điều 4: Các Ông, Bà Chánh văn phòng, Chánh thanh tra Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

THỨ TRƯỞNG BỘ Y TÊ

Lê Văn Truyền

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Xem thêm: INTECH – Tư vấn thiết kế, thi công phòng kiểm nghiệm chuẩn GLP

Nguồn: https://phongsachtst.com
Danh mục: Kiến thức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *