Kiến thức phòng sạch

Hiện nay quần áo phòng sạch được sử dụng nhiều trong nhà máy: Thực phẩm, Dược phẩm, y tế, sản xuất linh kiện điện tử, bán dẫn…trong môi trường đòi hỏi không có bụi
Tùy thuộc vào tiêu chuẩn phòng sạch mà có loại quần áo phòng sạch hì quần áo phòng sạch phải đáp ứng yêu cầu cao về khả năng chống bụi

Nguồn: https://phongsachtst.com
Danh mục: Dịch vụ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *