Phòng sạch là gì? Hệ thống phòng sạch theo các tiêu chuẩn

1. Phòng sạch là gì? Khái niệm về phòng sạch:

Phòng sạch là một không gian đặc biệt được thiết kế để kiểm soát mức độ bụi, vi khuẩn, hạt bẩn và các yếu tố gây ô nhiễm khác. Mục tiêu của phòng sạch là duy trì một môi trường làm việc hoặc sản xuất có chất lượng cao và đạt được tiêu chuẩn sạch nhất định.

Bạn Đang Xem: Phòng sạch là gì? Hệ thống phòng sạch theo các tiêu chuẩn

2. Tiêu chuẩn phòng sạch:

2.1 Các yếu tố cơ bản:

Xem Thêm : Vi phạm GMP nào thường gặp trong sản xuất dược phẩm?

Tiêu chuẩn phòng sạch thường bao gồm các yếu tố cơ bản sau:

  • Kiểm soát không khí: Hệ thống lọc không khí được sử dụng để loại bỏ hạt bụi và vi khuẩn.
  • Kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm: Mức độ nhiệt độ và độ ẩm cần được duy trì ổn định để đảm bảo môi trường sạch.
  • Vật liệu xây dựng phù hợp: Sàn, tường và trần phải được làm bằng vật liệu không sinh bám vi khuẩn và dễ vệ sinh.
  • Kiểm soát ánh sáng: Cấu trúc phòng cần có ánh sáng phù hợp để kiểm soát chất lượng sản phẩm.

2.2 Trạng thái phòng sạch:

Phòng sạch được đánh giá dựa trên các tiêu chí nhất định như lớp sạch, độ sạch không khí và các tiêu chuẩn cụ thể về hạt bụi và vi khuẩn có thể tồn tại trong môi trường đó.

3. Phân loại phòng sạch:

Xem Thêm : Các vấn đề cần đánh giá khi hoàn thiện phòng sạch

3.1 Theo tiêu chuẩn FEDERAL STANDARD 209 E (1992):

Tiêu chuẩn này đã được sử dụng trước đây để phân loại các phòng sạch dựa trên số lượng hạt bụi mỗi mét khối không khí. Ví dụ, lớp lọc 1 (Class 1) là phòng sạch có số hạt bụi ít nhất, còn lớp lọc 100,000 (Class 100,000) là phòng sạch với số hạt bụi nhiều hơn.

3.2 Theo tiêu chuẩn ISO 14644-1:

Tiêu chuẩn này đề cập đến các yêu cầu về đánh giá và kiểm tra các phòng sạch. Nó chia các lớp phòng sạch thành các loại từ ISO 1 đến ISO 9, tương tự như tiêu chuẩn của FEDERAL STANDARD 209 E nhưng có sự điều chỉnh và cập nhật theo nền công nghiệp hiện đại hơn.

Cả hai tiêu chuẩn này đều quan trọng trong việc đánh giá và phân loại các phòng sạch theo các tiêu chí cụ thể, giúp đảm bảo môi trường làm việc hoặc sản xuất đạt chất lượng cao nhất.

Nguồn: https://phongsachtst.com
Danh mục: Kiến thức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *