Tài liệu thực hành tốt sản xuất thuốc của tổ chức y tế thế giới

Tài liệu thực hành tốt sản xuất thuốc của tổ chức y tế thế giới

Nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc của tổ chức y tế thế giới.

Bạn Đang Xem: Tài liệu thực hành tốt sản xuất thuốc của tổ chức y tế thế giới

Được ban hành kèm theo Thông tư só 35/2018/TT-BYT

Xem Thêm : Các yếu tố ảnh hưởng đến độ sạch của phòng sạch

Dowload tài liệu đính kèm: Phu luc 1_ TT 35.2018_GMP

Xem thêm: INTECH – Giải pháp xây dựng tổng thể nhà máy GMP, ISO

Nguồn: https://phongsachtst.com
Danh mục: Kiến thức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *