THẨM ĐỊNH NHÀ MÁY GMP – NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

THẨM ĐỊNH NHÀ MÁY GMP – NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

Khi một đơn vị muốn đạt tiêu chuẩn GMP, họ cần trải qua nhiều giai đoạn. Sau khi thiết kế, xây dựng lắp đặt doanh nghiệp cần phải thẩm định lại hệ thống đã xây dựng để đảm bảo đạt yêu cầu. Thẩm định hệ thống  là một quá trình quan trọng nhưng khá khó khăn nếu như bạn thật sự không chuyên. Vậy hãy cùng Phongsachgmp hiểu sâu về thẩm định hệ thống qua bài viết dưới đây.

Bạn Đang Xem: THẨM ĐỊNH NHÀ MÁY GMP – NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

Mục Lục Bài Viết

1. Thẩm định nhà máy GMP là quá trình như thế nào?

Thẩm định là một cách tiếp cận có hệ thống trong đó dữ liệu được thu thập và phân tích để xác nhận rằng một quy trình sẽ hoạt động trong các thông số đã chỉ định bất cứ khi nào được yêu cầu và tạo ra kết quả nhất quán trong các thông số kỹ thuật đã xác định trước.

Xem Thêm : Các quy định quan trọng về GMP thuốc sinh dược

Quá trình này xác minh xem sản phẩm có đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và tuân thủ trong thời gian thực hay không. Trong một cơ sở dược phẩm, chương trình thẩm định xác nhận rằng một cơ sở sản xuất có đang đáp ứng các hướng dẫn về quy trình sản xuất tốt (GMP) hiện hành do các cơ quan quản lý có liên quan ban hành hay không. Tóm lại, thẩm định có thể được coi là bằng chứng được lập thành văn bản rằng các dây chuyền đang đáp ứng các thông số kỹ thuật đã xác định trước.

Thẩm định chủ yếu liên quan đến các quy trình. Khi cách tiếp cận tương tự được áp dụng cho một máy móc hoặc bất kỳ thiết bị nào thay vì một quy trình, thay vào đó, nó được gọi là trình độ chuyên môn. Trình độ chuyên môn không giới hạn trong quá trình thẩm định, nhưng nó là một phần của quá trình đó.

2. Ai là người thực hiện?

Các cơ sở sản xuất cần tự thẩm định hệ thống nhà máy, các dây chuyền sản xuất và lập văn bản hồ sơ để đánh giá lại sản phẩm của mình.

3. Các quy định về thẩm định nhà máy GMP

3.1. Chính sách thẩm định

 • Chính sách tổng thể, mục đích và phương pháp thẩm định của công ty, bao gồm thẩm định quy trình sản xuất, quy trình vệ sinh, phương pháp phân tích, quy trình kiểm tra và kiểm soát trong quá trình, hệ thống máy tính, và trách nhiệm cá nhân để soạn thảo, đánh giá, phê duyệt và tài liệu của mỗi bước thẩm định, phải được lập thành văn bản.
 • Thông thường, phải xác định các thông số/thuộc tính quan trọng trong giai đoạn phát triển, hoặc từ dữ liệu lịch sử, và phải xác định phạm vi cần thiết cho hoạt động lặp lại. Các thông số và thuộc tính bao gồm:
  Xác định API ( Active Pharmaceutical Ingredient ) về mặt thuộc tính sản phẩm quan trọng;
  Xác định các thông số quá trình có thể ảnh hưởng quan trọng đến thuộc tính chất lượng của API;
  Xác định khoảng cho mỗi thông số quá trình quan trọng dự kiến sẽ được sử dụng trong sản xuất và kiểm soát quá trình thường quy

3.2. Hồ sơ tài liệu thẩm định

 • Phải xây dựng đề cương thẩm định bằng văn bản xác định cách thức tiến hành thẩm định một quy trình cụ thể. Đề cương phải được đơn vị chất lượng và các đơn vị được chỉ định khác xem xét và phê chuẩn. 
 • Đề cương thẩm định phải xác định các công đoạn quá trình chủ yếu và tiêu chí chấp nhận cũng như loại thẩm định được thực hiện và và số lần thực hiện quy trình.
 • Phải chuẩn bị báo cáo thẩm định tham khảo chéo đến đề cương thẩm định
 • Cần ghi chép và giải thích những vấn đề khác với đề cương thẩm định

3.3. Đánh giá

Trước khi bắt đầu quá trình thẩm định, phải hoàn tất việc đánh giá phù hợp các hệ thống thiết bị và phụ trợ. Việc đánh giá thường được thực hiện đơn lẻ hoặc kết hợp các hoạt động sau:

 • Đánh giá thiết kế (DQ)
 • Đánh giá lắp đặt (IQ)
 • Đánh giá vận hành (OQ)
 • Đánh giá hiệu năng (PQ)

3.4. Phương pháp thẩm định quy trình

Thẩm định quy trình (PV) là bằng chứng ghi nhận quy trình, hoạt động trong khoảng các thông số thiết lập có thể thực hiện hiệu quả và lặp đi lặp lại để sản xuất một sản phẩm trung gian hoặc API đáp ứng tiêu chuẩn và thuộc tính chất lượng định trước.

 • Có ba phương pháp thẩm định. Thẩm định tiên lượng, thẩm định đồng thời và thầm định hồi cứu. Thẩm định tiên lượng là phương pháp được ưu tiên nhất, nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ có thể sử dụng các phương pháp khác. Những phương pháp này và ứng dụng của chúng được liệt kê dưới đây.
 • Thẩm định Thông thường phải thực hiện thẩm định tiên lượng đối với tất cả các quy trình sản xuất API như quy định. Việc này phải hoàn tất trước khi phân phối ra thị trường sản phẩm thuốc được sản xuất từ API đó. Nhưng có một số trường hợp đặc biệt có thể dùng phương pháp thẩm định đồng thời hoặc thẩm định hồi cứu:
 • Thẩm định đồng thời có thể thực hiện khi không thể có dữ liệu từ các tiến trình sản xuất lặp lại bởi chỉ có một số lượng lô API hạn chế đã sản xuất, các lô API sản xuất không thường xuyên, hoặc các lô API được sản xuất bởi một quy trình đã thẩm định, nay được sửa đổi. Trước khi hoàn thành thẩm định đồng thời, các lô có thể được xuất và sử dụng cho dược phẩm để phân phối trên thị trường trên cơ sở giám sát và thử nghiệm kỹ lưỡng lô API.
 • Thẩm định hồi cứu có thể thực hiện với các quy trình đã có từ lâu, đã từng sử dụng mà không có thay đổi đáng kể về chất lượng của API do các thay đổi về nguyên liệu, thiết bị, hệ thống, cơ sở, hoặc quá trình sản xuất.

3.5. Chương trình thẩm định quy trình

Xem Thêm : Quy trình nhận giấy chứng nhân EU-GMP và xuất khẩu thuốc sang châu Âu

Số lần thực hiện quy trình sản xuất để thẩm định tùy thuộc vào độ phức tạp của quy trình và tính nghiêm trọng của việc thay đổi quy trình đang xem xét:

 • Với thẩm định tiên lượng và thẩm định đồng thời, phải sử dụng ba lô sản xuất thành công liên tiếp théo hướng dẫn
 • Với thẩm định hồi cứu thông thường phải đánh giá từ mười đến mười ba lô liên tiếp để đánh giá

Cần kiểm soát và theo dõi các thông số quan trọng trong suốt nghiên cứu thẩm định quy trình. Bên cạnh đó, thẩm định quy trình phải xác nhận là mô tả tạp chất của từng API là trong giới hạn quy định và cần định kỳ đánh giá hệ thống và các quy trình để xác nhận là chúng vẫn hoạt động một cách hợp lý.

3.6. Thẩm định vệ sinh

Thẩm định vệ sinh là một phần quan trọng trong quá trình thẩm định, nhất là đối với đối tượng sản phẩm là thuốc hay thực phẩm. Quá trình thẩm định vệ sinh nhìn chung có một vài chú ý dưới đây:

 • Thẩm định vệ sinh phải chú ý đến các vị trí hoặc công đoạn của quá trình tạp nhiễm gây ra nguy cơ lớn đối với các API
 • Việc thẩm định quy trình vệ sinh phải phản ánh được biểu đồ sử dụng thiết bị thực tế. Nếu API và các sản phẩm trung gian được sản xuất trên cùng một thiết bị và cùng quy trình vệ sinh thì phải lựa chọn một mẫu đại diện của sản phẩm trung gian hoặc API để thẩm định.
 • Đề cương thẩm định cần mô tả thiết bị được làm vệ sinh, quy trình, vật liệu và mức độ làm sạch chấp nhận, thông số giám sát và kiểm soát, phương pháp phân tích và cách thu mẫu.

3.7. Thẩm định phương pháp phân tích

 • Cần thẩm định phương pháp phân tích trừ khi phương pháp phân tích có trong dược điển hoặc tiêu chuẩn tham khảo được công nhận.
 • Phải thẩm định các phương pháp bao gồ các tiêu chuẩn trong hướng dẫn thẩm định và phân tích của ICH. Mức độ thẩm định phân tích thực hiện phải phản ánh mục đích của việc phân tích và công đoạn cúa sản xuất API
 •  Cần xem xét đánh giá thích hợp thiết bị phân tích trước khi thẩm định phương pháp phân tích
 • Phải lưu giữ hồ sơ đầy đủ về mọi thay đổi của phương pháp phân tích đã thẩm định.

Thẩm định là một công việc không thể thiếu trong quá trình xây dựng một nhà máy chất lượng, đạt chuẩn. Hiện nay, khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển vậy quá trình thẩm định hệ thống có gì thay đổi không? Cùng tìm hiểu và trao đổi trong Hội thảo xây dựng nhà máy GMP 2023 vào tháng 10 tới đây.

Tài liệu tham khảo:

Phụ lục III Hướng dẫn thực hành tốt GMP – WHO

Nguồn: https://phongsachtst.com
Danh mục: Kiến thức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *