Tiêu chuẩn nhiệt độ phòng sạch

Tiêu chuẩn nhiệt độ phòng sạch

Tiêu chuẩn nhiệt độ phòng sạch là gì? Khái niệm nhiệt độ phòng sạch và một số tiêu chuẩn khác của phòng sạch đầy đủ và chi tiết.

Bạn Đang Xem: Tiêu chuẩn nhiệt độ phòng sạch

Mục Lục Bài Viết

1. Khái niệm nhiệt độ phòng sạch là gì?

Tiêu chuẩn nhiệt độ trong phòng sạch

Là nhiệt độ trong phòng được mô tả bởi một cách phân loại theo một trong các tiêu chuẩn phòng sạch. Việc phân loại liên quan đến số lượng tối đa cho phép đối với các hạt bụi trong phạm vi kích thước nhất định có liên quan đến kích thước chuẩn của mẫu phân tích.

Xem thêm: Thiết kế phòng sạch GMP | GMP WHO là gì |Tiêu chuẩn phòng sạch class 10000 |Tiêu chuẩn sạch | Cách đo nồng độ bụi

2.Tiêu chuẩn nhiệt độ phòng sạch là gì?

2.1 Tiêu chuẩn nhiệt độ phòng sạch:

5 yếu tố trong tiêu chuẩn phòng sạch

Là tổng hợp các yêu cầu kỹ thuật và các thông số kỹ thuật do Bộ y tế ban hành, chứng nhận chất lượng cung cấp để tạo nên một phòng sạch đạt chuẩn đảm bảo về các thông số như: Độ sạch, độ ẩm, nhiệt độ , áp suất và kiểm soát được lượng vi trùng theo mong muốn.

Xem Thêm : Biểu Mẫu Số 125/CCTTHC

Có 5 yếu tố ảnh hưởng đến phòng sạch là:

– Nhiệt độ (Temperature)

– Áp suất phòng (Room Pressurization)

– Độ ẩm (humidity)

– Độ sạch (Cleanliness)

– Nhiễm chéo (Cross-contamination).

Bảng 1: Yếu tố nhiệt độ trong tiêu chuẩn nhiệt độ phòng sạch 

Điều kiện tiêu chuẩn trong nhiệt độ phòng

Nhiệt độ 

Áp suất Độ ẩm tương đối

Cơ quan công bố

°C

kPa

%

0

100

  IUPAC (sau-1997)

0

101,325

  IUPAC (trước 1997), NIST, ISO 10780

15

101,325

0 ⌊4⌉,⌊5⌉

ISA, ISO 13443, EEA, EGIA

20

101,325

  EPA, NIST

25

101,325

  EPA

25

100

  SATP

20

100

0

CAGI

15

100

  SPE

ºF

psi

%

 
60

14,696

  SPE, OSHA , SCAQMD

60

14,73

  EGIA , OPEC , EIA

59

14,696

60

ISO 2314, ISO 3977-2

Chú thích: 

  • 101,325 kPa = 1 atmosphere (atm) = 1,01325 bar ≈ 14,696 psi
  • 100 kPa = 1 bar ≈ 14,504 psi = 14,504 Ibf/in²
  • 14,504 psi ≈ 750 mmHg ≈ 100 kPa = 1bar
  • 14,696 psi ≈ 1atm = 101,325 kPa
  • 14,73 psi ≈ 30 inHg ≈ 1,0156 bar ≈ 101,560 kPa
  • 59 °F =15 °C
  • 60 °F ≈ 15,6 °C
  • Khô bằng 0 % độ ẩm tương đối.

2.2 Các tiêu chuẩn khác của phòng sạch

Tiêu chuẩn Federal Standard 209 (1963).

Xem Thêm : Tìm hiểu về tấm lọc khí thô dùng 1 lần

– Tiêu chuẩn này lần đầu tiên được quy định vào năm 1963  và sau đó tiếp tục được cải tiến và hoàn thiện thành phiên bản 209 A (1966) ,209 B (1973 ) … Cho đến phiên bản 209 E là phiên bản chưa sửa đổi tính tới thời điểm hiện tại (1992).

Bảng 2: Các giới hạn hàm lượng bụi trong tiêu chuẩn Federal Standard 209 (1963).

Số hạt / ƒt³

Loại ≥ 0,1 µm ≥ 0,2 μm ≥ 0,3 μm ≥ 0,5 μm
1 35 7,5 3 1
10 350 75 30 10
100 3500 750 300 100
1000 35000 7500 3000 1000
10000 350000 75000 30000 10000
100000 3500000 750000 300000 100000

Tiêu chuẩn Federal Standard 209 E (1992)

– Tiêu chuẩn này xác định lượng hàm bụi lơ lửng trong không khí theo đơn vị chuẩn (Đơn vị thể tích không khí là m3 .Sự phân loại phòng sạch được xác định theo thang loga của hàm lượng bụi có đường kính lớn hơn 0,5 μm.

Bảng 3: Các giới hạn hàm lượng bụi trong tiêu chuẩn Federal Standard 209 E (1992).

  Các giới hạn
Tên loại ≥ 0,1 μm ≥ 0,2 μm ≥ 0,3 μm ≥ 0,5 μm
  Đơn vị Đơn vị Đơn vị Đơn vị
English ƒt³ ƒt³ ƒt³ ƒt³
M1   350 9,91 757 2,14 30,9 0,875 10,0 0,283
M1,5 1 1240 35,0 265 7,50 106 3,00 35,3 1,00
M2   3500 99,1 757 21,4 309 8,75 100 2,83
M2,5 10 12400 350 2650 75,0 1060 30,0 353 10,0
M3   35000 991 7570 214 3090 8,75 1000 28,3
M3,5 100 26500 750 10600 300 3530 100
M4   75700 2140 30900 875   283
M4,5 1000 1000
M5  
M5,5 10000
M6  
M6,5 100000
M7  

Tiêu chuẩn ISO 14644-1

Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (International Standards Organization − ISO ) đã quy định các tiêu chuẩn về phòng sạch đạt Tiêu chuẩn Quốc tế . Tiêu chuẩn này được phát hành năm 1999 có tên là ” Phân loại độ sạch không khí “.

Bảng 4: Các giới hạn hàm lượng bụi ISO 14644-1.

Loại Giới hạn nồng độ cho phép ( hat/m³ )
0,1 μm 0,2 μm 0,3 μm 0,5μm 1 μm 5 μm
ISO1 10 2
ISO2 100 24 10 4
ISO3 1000 237 102 35 8
ISO4 10000 2370 1020 352 83
ISO5 100000 23700 10200 3520 832 29
ISO6 35200 8320 293
ISO7 2930
ISO8
ISO9

Chú ý:

– Mức độ ô nhiễm bẩn không khí trong phòng còn phụ thuộc vào các hạt bụi sinh ra trong các hoạt động của phòng, chứ không chỉ là con số cố định của phòng.

– Chính vì thế trong các tiêu chuẩn của phòng luôn đòi hỏi các hệ thống làm sạch liên hoàn và còn quy định về quy mô phòng và số người hoạt động trong phòng sạch.

Trên đây là toàn bộ nội dung về tiêu chuẩn nhiệt độ phòng sạch, khái niệm nhiệt độ phòng sạch và những tiêu chuẩn khác của phòng sạch trong môi trường làm việc.

 

Nguồn: https://phongsachtst.com
Danh mục: Kiến thức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *