Tư vấn thiết kế lắp đặt phòng sạch Class 10,000 cho nhà máy Coherent

Nhà máy Coherent là nhà máy có vồn đầu tư FDI của Mỹ tọa lạc tại nhà máy FB06 cụm Fuji Precision, Yên Phong, Bắc Ninh.

Xem Thêm : Dựng Vách Ngăn Phòng Cho Hộ Gia Đình Tại Phố Núi Trúc, Hà Nội

 

Bạn Đang Xem: Tư vấn thiết kế lắp đặt phòng sạch Class 10,000 cho nhà máy Coherent

Xem Thêm : Dựng Vách Ngăn Phòng Cho Hộ Gia Đình Tại Phố Núi Trúc, Hà Nội

 

Bạn Đang Xem: Tư vấn thiết kế lắp đặt phòng sạch Class 10,000 cho nhà máy Coherent

Công ty TNHH Kỹ Thuật TST là nhà thầu thi công dự án CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT PHÒNG SẠCH CHO NHÀ MÁY COHERENT tại nhà máy FB06 cụm Fuji Precision, Yên Phong, Bắc Ninh.

Công trình bắt đầu từ tháng 05 năm 2018

Một số hình ảnh khi thi công:

Xem Thêm : Dựng Vách Ngăn Phòng Cho Hộ Gia Đình Tại Phố Núi Trúc, Hà Nội

 

Bạn Đang Xem: Tư vấn thiết kế lắp đặt phòng sạch Class 10,000 cho nhà máy Coherent

Xem Thêm : Dựng Vách Ngăn Phòng Cho Hộ Gia Đình Tại Phố Núi Trúc, Hà Nội

 

Bạn Đang Xem: Tư vấn thiết kế lắp đặt phòng sạch Class 10,000 cho nhà máy Coherent

Xem Thêm : Dựng Vách Ngăn Phòng Cho Hộ Gia Đình Tại Phố Núi Trúc, Hà Nội

 

Bạn Đang Xem: Tư vấn thiết kế lắp đặt phòng sạch Class 10,000 cho nhà máy Coherent

Xem Thêm : Dựng Vách Ngăn Phòng Cho Hộ Gia Đình Tại Phố Núi Trúc, Hà Nội

 

Bạn Đang Xem: Tư vấn thiết kế lắp đặt phòng sạch Class 10,000 cho nhà máy Coherent

Xem Thêm : Thi Công Phòng Sạch Linh Kiện Điện Tử Tại Hải Phòng

Xem Thêm : Dựng Vách Ngăn Phòng Cho Hộ Gia Đình Tại Phố Núi Trúc, Hà Nội

 

Bạn Đang Xem: Tư vấn thiết kế lắp đặt phòng sạch Class 10,000 cho nhà máy Coherent

Xem Thêm : Dựng Vách Ngăn Phòng Cho Hộ Gia Đình Tại Phố Núi Trúc, Hà Nội

 

Bạn Đang Xem: Tư vấn thiết kế lắp đặt phòng sạch Class 10,000 cho nhà máy Coherent

Xem Thêm : Dựng Vách Ngăn Phòng Cho Hộ Gia Đình Tại Phố Núi Trúc, Hà Nội

 

Bạn Đang Xem: Tư vấn thiết kế lắp đặt phòng sạch Class 10,000 cho nhà máy Coherent

Hình ảnh đang được tiếp tục cập nhật…….

Nguồn: https://phongsachtst.com
Danh mục: Dự án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *