NĂNG LỰC THIẾT BỊ

Tổng thầu xây dựng và cơ điện TST luôn có sự chuẩn bị tốt các loại máy móc, thiết bị thi công đảm bảo công trình thi công luôn đạt chất lượng tốt và đúng tiến độ.

Một số hình ảnh về thiết bị thi công công ty TNHH kỹ thuật TST:

Dưới đây là danh sách máy móc, dụng cụ thi công của công ty TST: