3 LÝ DO TẠI SAO CHỌN TỔNG THẦU XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN TST

DỊCH VỤ TIÊU BIỂU

CHỨNG CHỈ

KIẾN THỨC

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

“Thái độ làm việc rất tốt, năng lực kỹ sư giám sát công việc rất tốt, thân thiện, nhiệt tình” – Nhà máy Vietinak
Nhà máy Vietinak
“Thái độ làm việc rất tốt, năng lực kỹ sư giám sát công việc rất tốt, thân thiện, nhiệt tình” – Nhà máy Vietinak
Nhà máy Canon
“Dự án đạt chất lượng thi công tốt, đảm bảo tiến độ, năng lực điều hành tốt” – Quản lý sản xuất nhà máy Midway Metals Vietnam
Nhà máy Sei Electronic Components Vietnam