Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch cho bệnh viện

 

Phòng sạch đặc biệt rất quan trọng ở mỗi bệnh viện, phòng sạch được sử dụng trong phòng mổ, phòng tiểu phẫu, khu vực thanh trùng…với những tiêu chuẩn thiết kế rất cao. Tổng thầu xây dựng và Cơ điện TST với 11 năm kinh nghiệm trong thiết kế thi công hệ thống phòng sạch (cleanroom) xin giới thiệu các tiêu chuẩn được áp dụng khi thiết kế phòng sạch cho các bệnh viện trong nước cũng như của nước ngoài

 

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch cho bệnh viện của Việt Nam:


 • TCVN 4088 – 1985: Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng.

Xem Thêm : Vai trò và ứng dụng PLC trong công nghiệp

Xem Thêm : Cửa cuốn nhanh phòng sạch Cửa cuốn siêu tốc

 

Bạn Đang Xem: Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch cho bệnh viện

 • TCVN 5687 – 1992: Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm – Tiêu chuẩn thiết kế.

Xem Thêm : Vai trò và ứng dụng PLC trong công nghiệp

Xem Thêm : Cửa cuốn nhanh phòng sạch Cửa cuốn siêu tốc

 

Bạn Đang Xem: Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch cho bệnh viện

 • TCVN 2622 – 1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.

Xem Thêm : Vai trò và ứng dụng PLC trong công nghiệp

Xem Thêm : Cửa cuốn nhanh phòng sạch Cửa cuốn siêu tốc

 

Bạn Đang Xem: Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch cho bệnh viện

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch cho bệnh viện của ASHRAE:


 • 2000 – HVAC Systems and Equipment

Xem Thêm : Vai trò và ứng dụng PLC trong công nghiệp

Xem Thêm : Cửa cuốn nhanh phòng sạch Cửa cuốn siêu tốc

 

Bạn Đang Xem: Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch cho bệnh viện

 • 1999 – HVAC Applications

Xem Thêm : Vai trò và ứng dụng PLC trong công nghiệp

Xem Thêm : Cửa cuốn nhanh phòng sạch Cửa cuốn siêu tốc

 

Bạn Đang Xem: Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch cho bệnh viện

 • 1998 – Refrigeration

Xem Thêm : Vai trò và ứng dụng PLC trong công nghiệp

Xem Thêm : Cửa cuốn nhanh phòng sạch Cửa cuốn siêu tốc

 

Bạn Đang Xem: Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch cho bệnh viện

 • 1997 – Fundamentals

Xem Thêm : Vai trò và ứng dụng PLC trong công nghiệp

Xem Thêm : Cửa cuốn nhanh phòng sạch Cửa cuốn siêu tốc

 

Bạn Đang Xem: Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch cho bệnh viện

Tiêu chuẩn khi thiết kế phòng sạch cho bệnh viện của Úc:


 • AS 1668 – Part 1 – 1998: The use of ventilation and airconditioning in buildings – Fire and smoke control

Xem Thêm : Vai trò và ứng dụng PLC trong công nghiệp

Xem Thêm : Cửa cuốn nhanh phòng sạch Cửa cuốn siêu tốc

 

Bạn Đang Xem: Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch cho bệnh viện

 • AS 1668 – Part 3 – 2001: The use of ventilation and airconditioning in buildings – Smoke control systems1. US Federal Std 209E 1992

Xem Thêm : Vai trò và ứng dụng PLC trong công nghiệp

Xem Thêm : Cửa cuốn nhanh phòng sạch Cửa cuốn siêu tốc

 

Bạn Đang Xem: Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch cho bệnh viện

Và một số tiêu chuẩn khác:


 • EEC cGMP 1989

Xem Thêm : Vai trò và ứng dụng PLC trong công nghiệp

Xem Thêm : Cửa cuốn nhanh phòng sạch Cửa cuốn siêu tốc

 

Bạn Đang Xem: Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch cho bệnh viện

 • France AFNOR 1989

Xem Thêm : Vai trò và ứng dụng PLC trong công nghiệp

Xem Thêm : Cửa cuốn nhanh phòng sạch Cửa cuốn siêu tốc

 

Bạn Đang Xem: Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch cho bệnh viện

 • German VDI 2083 1990

Xem Thêm : Vai trò và ứng dụng PLC trong công nghiệp

Xem Thêm : Cửa cuốn nhanh phòng sạch Cửa cuốn siêu tốc

 

Bạn Đang Xem: Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch cho bệnh viện

 • Hospital HVAC Design : A Challenge for IAQ,Energy Recovery and System Reliability

Nguồn: http://phongsachtst.com
Danh mục: Tin tức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *